KURUMSAL / Çevre Politikamız


  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak.
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak.
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak.
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek.
  • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak.
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek.
  • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek.
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.
  • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek.